Billesø & Baltzer

20.000 Slægtsnavne i Danmark

Af Per Billesø

Fra et kapitel i bogen


Forord

Denne bog er et øjebliksbillede af alle navnebærere i Danmark i begyndelsen af 1999. Oplysningerne er hentet fra det centrale personregister CPR og indeholder kun efternavne uden andre personrelaterede oplysninger end efternavnenes fordeling på køn, alder og landsdele.

Bogen kunne godt indeholde oplysninger om alle 146.668 forskellige efternavne, men af pladshensyn er der udvalgt de 20.000 mest udbredte navne, som så er sammenlagt i større landsdele. Køn- og aldersoplysningerne er udeladt for de fleste. Til gengæld omfatter disse navne 91,48% af befolkningen.

Men alle har mulighed for rekvirere en særlig udskrift med mere udførlige oplysninger af de 146.668 navne. Mod betaling af 100 kr. kan alle bestille en dataudskrift af et enkelt efternavn med køn og alder på samtlige navnebærere i hvert amt. Se eksempler bagest i bogen.

Opfordringen til at samle navneoplysningerne og udgive dem i bogform er kommet fra "slægtsforskere" og andre, der interesserer sig for at vide, hvor eventuelle familiemedlemmer eller navnefæller befinder sig. I takt med Internettets udbredelse, er det blevet muligt via flere teleoplysningstjenester at finde personer i hele landet med et bestemt navn, men ægtefæller eller børn, der ikke er registreret som telefonabonnenter, vises normalt ikke. Her er oplysningerne i denne bog nyttige.

Der er udvalgt enkelte kendte slægtsnavne, hvor alle umiddelbar tilgængelige oplysninger gengives. Det er de tilsvarende oplysninger om alle andre navne, der kan rekvireres fra forlaget.

Jeg har valgt at indlede navnematerialet med en meget kort historisk gennemgang af navnetraditionen og nugældende navnelovgivning i Danmark med den praktiske fremgangsmåde ved navngivning og ændring af efternavn. Jeg har også gengivet enkelte statistiske beregninger og karakteristika fra navnebasen.

En særlig tak til kontorchef Per Jylling, der har været behjælpelig med præsentation af data.

Giver læsningen lyst til at læse om forskningsresultater fra egentlig navneforskning, hvor navnenes oprindelse, betydning m.v. gennemgås, skal jeg henvise til litteraturlisten med den sparsomme litteratur om emnet.

 

Introduktion

Man skelner i dansk navnelovgivning kun mellem fornavne, mellemnavne og efternavne. En person kan kun have ét efternavn. Ordene slægtsnavn og pigenavn blev afskaffet i 1982 og eksisterer ikke længere i navneloven, men anvendes dog fortsat af slægtsforskere og andet godtfolk. En persons efternavn kan være tillagt ud fra en slægtsmæssig tilknytning eller tillagt på andet grundlag, f.eks. som nyt navn. Efternavnet kan endvidere være erhvervet på grundlag af ægteskab (giftenavn). Da den nye navnelov giver såvel kvinder som mænd adgang til ved indgåelse af ægteskab at antage den anden ægtefælles efternavn som giftenavn, har lovgivningsmagten fundet det hensigtsmæssigt at anvende betegnelsen "eget efternavn" som betegnelse for det efternavn, en person har fået i forbindelse med fødslen eller senere har opnået på anden måde end ved ægteskab. Eget efternavn svarer således i lovgivningen til det for kvinder tidligere anførte "pigenavn".

Det meste trykte materiale om personnavne omhandler fornavne. Der fortælles om oprindelse og betydning. Nogle populære bøger er Politikens "Hvad skal barnet hedde" med oprindelse og betydning og Eva Meldgaards "Navnemode og modenavne", der mere beskriver tendenser i valget af fornavne.

Der findes få bøger om efternavne. Den første egentlige bog om efternavne i nyere tid udkom først i 1984. Det var Georg Søndergaards bog: "Danske Efternavne." Denne er senere udkommet i nye mere forkortede udgaver, men baserer fortsat sine statistiske oplysninger på data fra 1971. Navneforskningen i almindelighed har i Danmark hovedsagelig beskæftiget sig med danske stednavne.

Denne bog indeholder talmateriale fra begyndelsen af 1999.

Lange navne

Mange udenlandske navne er kommet til, og fordelingen på fornavn, mellemnavn og efternavn har skabt en del forvirring i folkeregistrene. Det længste navn, der er registreret som efternavn er Ben Brahim Ben Hannine Bari El Koreischi. Der er kun to bærere af navnet, og de bor i Vestsjællands amt. Andre mere almindelige lange sammensatte navne er f.eks. to von-navne: von Dosenrode-Lynge-Hofstetter og von Schmidt Genannt Phiseldeck.

Det længste hele efternavn uden bindestreger m.v. er Arulmurugananthavadivel. Det er en familie på fire personer fra Vejle amt, der hedder sådan. Dog er den ene i samme amt nok stavet forkert i cpr-registret, der hedder han Arulmurukananthavadivel med k.

På side 170 ff. er gengivet fordelingen af seks tilfældige navne. Her kan man let aflæse hele familier med den totale fordeling på køn og alder fordelt på de enkelte amter og København og Frederiksberg kommune.

Forlaget tilbyder at udskrive en tilsvarende navneside på alle efternavne, man måtte ønske. Se fremgangsmåden på bagsiden af titelbladet....

***

Bestil straks en udskrift og betal med Dankort. Husk at skrive navnet i rubrikken "Evt. besked til butikken", når du har udfyldt oplysningerne om køber. Klik her