[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

 

Arbejdsforhold

 

Hvor skal man lede efter arbejde?
TNT, Evning Standard og Loot er de bedste steder at lede efter arbejde. Bladene "Midweek", "GAT", "Nine to Five" og "Ms London", har også jobannoncer, som man kan hente udenfor undergrundsstationen ved Leicester Square.

Hvis man ikke orker at blade side op og side ned, er der rig mulighed for at finde et job, bare ved at gå rundt i London. Overalt er der små skilte i vinduerne med teksten "Staff Wanted". Det er utroligt nemt at få arbejde i London, og chancen er specielt stor indenfor pubber, cafeer, tøjbutikker, fast food kæder, hoteller og stormagasiner.

De fleste steder kræves der ingen forkundskaber udover engelsk, selvom det selvfølgelig ikke skader, at have et lille kendskab til den branche man vælger.

Man kan også søge arbejde gennem arbejdsformidlingen - et såkaldt "jobcenter".

På jobcentrene kan man tale med en rådgiver, og se på jobopslag.

Der er utroligt mange jobcentre i London, men her er et lille udsnit af de mest centralt beliggende jobcentre:

 

Holborn jobcentre:
289-293 High Holborn, London WC1V 7H2, tlf: 0171 853 3000

 

Westminister jobcentre:
Chadwick Street, London SW1, tlf: 0171 853 3800

 

Hotel & Catering Jobcentre:
3 Denmark Street, London WC2, tlf: 0171 853 3200

Der findes også mange "Employment agencies" i London, og der er stort set ingen forskel på agencies og et jobcenter. Den eneste forskel er, at mange Employment agencies har speceliseret sig inden for forskellige fagområder. Man kan f.eks finde agencies, som udelukkende beskæftiger sig med sekretær jobs.

 

Løn:
Bruttolønnen i London er generelt noget lavere end i Danmark, men da skatteprocenten i England er en del lavere, bliver nettolønnen i sidste ende næsten den samme.

Skatteprocenten afhænger af ens indkomst. Hvis man tjener under £4.300 pro anno betaler man 20%. Mellem £4.301 til £27.100 betaler man 23%. Ved indkomster over £27.100 er skatteprocenten 40%.

 

Man skal regne med en timeløn på £3-4, hvis man arbejder indenfor hotel og catering-branchen. Telefonarbejde er også nemt at få, og giver ca. £5-6 i timen.

Der findes flere forskellige betalingsmåder. Det mest almindelige er kontantbetaling, indbetaling via bankkonto eller check.

 

Dagpenge og bistandshjælp?
Hvis man er medlem af en A-kasse eller en fagforening i Danmark, er det muligt at få sine dagpenge overført, i op til 3 måneder, mens man søger arbejde i et EU land. Inden man tager afsted, skal man anskaffe sig en E 303 attest, som man kan få hos arbejdsløshedskasse. For at man kan modtage dagpenge i hele attestperioden, skal man tilmelde sig arbejdsformidlingen "Employment benefit office" i England inden 7 dage fra attestens startsdato.

For flere oplysninger om dagpenge i udlandet, kan man ringe til:

Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg
tlf: 38106011

Man kan også hente pjecen "Om at være arbejdsloshedsforsikret i EOS" hos en arbejdsløshedskasse.

 

National Insurance Number:
Alle engelske statsborgere får tildelt et National Insurance Number (NI), ved deres 16 års fødselsdag. Gennem NI nummeret betaler man skat til regeringen, som dækker pension, sygdom og arbejdsløshedsbidrag (for at være berretiget til arbejdsløshedsbidrag, skal man kunne dokumentere, at man har arbejdet minimum 2 år i UK).

 

Udlændinge, som vil arbejde i England, skal søge om et NI gennem ens lokale "Contribution Agency". Mange arbejdspladser hjælper en med at få en personlig aftale hos et "Contribution Agency".

Medbring et gyldigt pas, bevis på arbejde samt bevis på bopæl.

NI-kortet er på størrelse med et creditkort, hvor ens navn samt nummer er printet. Kortet er personligt, og kan ikke bruges som ID.

 

 Tilbagebetaling af skat, når man vender tilbage til Danmark:
Har man arbejdet, mens man har boet i London, kan man inden hjemrejsen til Danmark søge om at få noget af skatten tilbage. Man skal henvende sig til det skattekontor, som er tilknyttet ens arbejde, og få udleveret fomularen P85.

I "TNT" kan man også finde burauer, som hjælper en med at beregne tilbagebetaling af skat. Det er desværre ikke gratis.

 

Hvordan skriver man et engelsk C.V:
Mange arbejdsgivere ønsker at se et C.V., når de ansætter nye folk.

Der er helt klare linier for, hvordan et engelsk C.V. er opbygget.

Overskriften er CURRICULUM VITAE.

  • 1. Ens fulde navn samt titel (Miss, Mrs, Ms, Mr)
  • 2. Fødselsdato og sted.
  • 3. Nationalitet.
  • 4. Ægteskabelig status (ugift, gift, separeret, etc)
  • 5. Familie (navne på barn/børn samt deres fødselsdatoer)
  • 6. Uddannelseforløb i kronologisk orden.
  • 7. Arbejdserfaring i kronologisk orden.
  • 8. Egenskaber (f.eks. sprogkundskaber, computer litteratur, boglig etc.)
  • 9. Fritidsinteresser.

Det er vigtigt, at lave C.V.'et overskueligt og letlæseligt, og husk altid at medbringe din/dine anbefalinger fra tidlige arbejdsgivere til et jobinterview.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel